WOENSDAG 6 juni 2018

Inspiratie

Heel wat teams hebben hun activiteiten, genomen in aanloop naar of op 6 juni, geregistreerd op onze website. Staat jouw actie er nog niet tussen? Registreer ze hier!

Tell Us Cards – UZ Gent

Tell Us Cards – UZ Gent

Project georganiseerd door UGent en UZ Gent in het kader van het FOD meerjarenplan loopt in ziekenhuizen AZ Oudenaarde - AZ Lokeren - UZ Gent - AZ Alma - AZ Sint Jozef Malle.

De vertelkaart: een instrument om patiënt- en familieparticipatie in het ziekenhuis te verhogen en om inzicht te geven in hun voorkeuren, noden en bezorgdheden. Een evaluatie-onderzoek in vijf Vlaamse ziekenhuizen is momenteel lopende.

 

az groeninge

Patiënten betrekken in het opstellen van zorgdoelstellingen – az groeninge

Op de SP-diensten wordt er gewerkt met patiëntenborden om op die manier de patiënt beter te betrekken bij zijn zorgplan. Via het patiëntenbord wordt gedeeld met de patiënt wat zijn zorgplan is, naar welke doelstellingen er gewerkt wordt, wie de verantwoordelijke verpleegkundige en behandelende arts zijn en welke de vermoedelijke ontslagdatum is. Anderzijds kan de patiënt aangeven wat hij zelf belangrijk vindt en welke vragen hij nog heeft voor het team van zorgverleners.

Huize ter Walle

Relatiegerichte zorg, van mens tot mens

Met dit initiatief willen we binnen Floordam onze zorgvisie uitbreiden met een aantal waarden die de betrokkenheid van de bewoner vergroot, gebruik maken van kennis en wijsheid van alle betrokkenen, mensen laten voelen dat ze nog tot een sociale context behoren, zodat waardigheid het resultaat wordt. We willen evolueren van vraaggerichte samenwerking naar een relatiegerichte samenwerking. Ethisch denken dient hierin zijn plaats te krijgen. Het draait niet meer om functies en diensten die je aanbiedt, maar hoe komen we samen tot een compromis dat bijdraagt tot een zinvol bestaan voor een bewoner van een WZC en waar het elke dag een uitdaging mag zijn voor medewerkers. Dit alles dient tevens te resulteren in tevreden families.

St Annendael Diest

Implementatie van “Rooming” op een acute opname - St Annendael Diest

St. Annendael Diest Naam afdelingen/team: - Acute opname afdeling Implementatie van “Rooming” op een acute opname

Alzheimer Society – This is me

Alzheimer Society – This is me

This leaflet will help you support me in an unfamiliar place. Een document met persoonlijke informatie over de zorgvrager op een bondige maar gestructureerde manier gebundeld!

Meer info via deze link.

wzc Huize Ter Walle Menen

Cliëntgerichte dagverzorging via actieve inspraak en gebruikersparticipatie in het beleid - WZC Huize ter Walle

In het dvc van wzc Huize Ter Walle in Menen hadden ze het gehad met de klassieke “trek- en sleur” gebruikersvergaderingen, en gingen ze op zoek naar een nieuwe formule…  

Deze vertrekt letterlijk van de vraag “what matters to you/wat zou jullie verblijf de komende periode geslaagd maken?” De gebruikers maken,  ondersteund door de medewerkers,  zélf de planning van activiteiten en uitstappen, op basis van hun eigen interesses en voorkeuren.  Cliënten becommentariëren de voorbije  evenementen en activiteiten (gezond-kritisch, en hiertoe aangezet door het team), en lanceren nieuwe voorstellen, die meteen worden getoetst op ‘draagvlak’ bij de andere gebuikers. Als dat er is, kunnen ze aan de slag: één of enkele gebruikers onderzoeken het voorstel op haalbaarheid, boeiendheid, … en krijgen ook de ondersteuning om dit concreet uit te werken.

Op die manier wordt een (elders nogal eens saai verlopende) gebruikersraad voor hen een aktief inspraak- en sturingsinstrument! Dat dat met een goeie pint erbij kan, maakt de gebruikersraad naast een relevant ook een aangenaam moment samen…

Asster vzw

Verkoopstalent gezocht & gesteund! Asster vzw

R. verblijft al 38 jaar in ons ziekenhuis. Een geliefd en gekend man maar ook een man met talent: hij stond vroeger in de verkoop en voor het goede doel haalde hij zijn talenten nog eens boven. Maar om te starten, wou hij er picobello uitzien. Zijn activiteitenbegeleidster gaf hem met veel plezier een manicure.Zij weet hoe belangrijk nette handen zijn voor R. Een klein gebaar maar een grote ondersteuning.

OLV Ziekenhuis Aalst - Asse - Ninove

Keukenattentie voor nierdialysepatiënten - OLV Aalst-Asse-Ninove

Verpleging en keukenpersoneel doen vaak iets extra's bij OLV. Met Kerst en Pasen worden de dialyse patiënten door de keuken verwend met een speciale maaltijd in groep.


Foto: Paastoetje op Campus Ninove

LIGB-KU Leuven, UZ Leuven, AZ Diest en Imelda Ziekenhuis Bonheiden met de steun van Kom Op Tegen Kanker

Op zoek naar Mangomomenten - LIGB-KU Leuven, UZ Leuven, AZ Diest en Imelda Ziekenhuis Bonheiden met de steun van Kom Op Tegen Kanker

In dit project gaan we op zoek naar kleine, maar betekenisvolle momenten in de zorg die van grote waarde zijn voor de zorgbeleving van kankerpatiënten in het ziekenhuis of tijdens de zorg thuis.

Uit deze verhalen willen we leren hoe we patiënten meer positieve momenten en ervaringen kunnen bieden tijdens hun zorgproces.

www.mangomoment.be

UZ Leuven - CAR E433

Huwelijk voor euthanasie - UZ Leuven CAR E433

Een patiënte met een actieve euthanasiewens wil nog huwen. Op 2 dagen tijd hebben we alles geregeld (aankleding lokaal - receptie - bruidstaart-....).

UZ Leuven - Nefrologie

Gedeelde besluitvorming rond nierfunctievervangende behandeling - UZ Leuven (Nefrologie)

In gesprek gaan met de patiënt en de familie over de verschillende behandelvormen, waarbij de waarden van de patiënt centraal staan in de keuze voor vb thuistherapie versus centrumdialyse of dialyse starten versus conservatieve behandeling.

Vb patiënt X, 85j, met aanzienlijke comorbiditeit waarvan verwacht wordt dat dialyse de levenskwaliteit zal verminderen tov een conservatieve behandeling; dit werd uitdrukkelijk met de patiënt besproken waarna patiënt toch duidelijk kiest voor opstart dialyse om de geboorte van een achterkleinkind mee te maken.

Nationaal MS Centrum - Melsbroek

Zorg voor Intimiteit en Seksualiteit - Nationaal MS Centrum

In het Nationaal MS Centrum – Melsbroek is een multidisciplinaire werkgroep Intimiteit en Seksualiteit (WIS), die begeleiding biedt aan personen met MS met vragen over intimiteit en seksualiteit.

Tijdens patiëntencontacten bevraagt WIS actief eventuele bezorgdheden op dit levensdomein en neemt de tijd om te luisteren naar persoonlijke ervaringen. Met diverse campagnes zet het team steeds opnieuw zijn deur open om hierover te spreken.

In 2017 werd een Valentijnactie op touw gezet met scheurflyers, onder het motto ‘Geef eens een scheef compliment’. De flyers werden in het hele ziekenhuis en revalidatiecentrum verspreid. Zowel patiënten, bezoekers als zorgverleners konden een afgescheurd compliment uitdelen en werden gelijktijdig geïnformeerd over hoe zij een WIS-teamlid kunnen bereiken. Op die manier worden patiënten gestimuleerd om dit onderwerp op tafel te leggen bij de zorgverlener.

WZC Ter Meeren

Boek 'Mijn rijkgevuld leven' - WZC Ter Meeren

Onze bewoners hebben vele parels aan hun levensketting schitteren. Maar ook nu nog hebben ze parels in handen, klaar om aan dat juweel toe te voegen. In de week van 6 juni zetten we een promo week op touw om medewerkers uit te dagen. In die week promoten we ons eigen gecreëerd boek 'Mijn rijkgevuld leven'. Dan hebben de medewerkers een methode om met de bewoner in gesprek te gaan. Om vragen te stellen, wat ook nu nog voor hen belangrijk is. Naast de dagdagelijkse zorg, aandacht voor kleine dingen die voor éénieder belangrijk kunnen zijn.Home Sint-Petrus (VZW Vijvens)

Binnentuin in een woon- en zorgcentrum - Home Sint-Petrus (VZW Vijvens)

Samen met de bewoners een binnentuin inrichten om tegemoet te komen aan de vraag van vele bewoners om nog buiten te kunnen zitten en activiteiten te organiseren binnen een veilige gezellige binnentuin waar we allen samen aan gewerkt hebben.

Asster

Loslaten maar getroost door warme herinneringen - Asster

Jos zou binnenkort afscheid nemen…een groot afscheid, een afscheid van het leven. Op onze PVT-afdeling werden we voor het eerst geconfronteerd met palliatieve zorg. Een nieuw terrein maar onze medewerkers wouden hem in deze moeilijke fase omringen met warmte en kwalitatieve zorg. 

Om dat te kunnen, kleurden we buiten de lijntjes:

- Het doktersbureel werd de kamer van Jos: ingericht met warme materialen, dichtbij de andere patiënten en het team. Een TV werd geïnstalleerd zodat hij naar zijn favoriete James Bond films kon kijken.
- Zijn kamer werd een ontmoetingsplaats: naast zijn bed stond een zetel waar bewoners de krant gingen lezen of samen met Jos TV keken.
- Vrijwilligers werden betrokken, zij kwamen zelfs waken tijdens zijn laatste dagen.
- Zijn eetlust verdween: ondanks de nultolerantie binnen de leefgroep werd er voor Jos Leffe en Tourtel gekocht en werden pateékes gebakken, daar kon hij nog van genieten.

Uiteindelijk namen we afscheid maar met een goed gevoel, het gevoel alles te hebben gedaan wat in onze mogelijkheden lag.

AZ Zeno - Dagziekenhuis

'Even alle zorgen loslaten' - AZ Zeno - Dagziekenhuis

Oncologische patiënten kunnen in het AZ Zeno dagziekenhuis maandelijks terecht voor een ontspannende gezichtsverzorging en/of voetmassage. Tijdens hun behandeling kunnen ze even alle zorgen loslaten. Eveneens is het belangrijk de huid met kwalitatieve producten te verzorgen om de broosbaarheid, kwetsbaarheid tegen te gaan.

WZC St Carolus

Car(olus)pe diem! - WZC St Carolus

Radio Carola met en voor de bewoners en medewerkers. Liedjes, interviews, gezellig samenzijn voor iedereen. Op de afdelingen zijn er ook workshops om onze bewoners te verwennen.AZ Turnhout

Blijde Gedachte - AZ Turnhout

Het genezingsproces van de chronisch zieke patiënt bevorderen door middel van kunst gemaakt door leerlingen in samenwerking met een kunstenaar.WZC De Lichtervelde

Een (super)marktdag met onze bewoners - WZC De Lichtervelde - 1A

We verzamelden onze bewoners om 10 uur om samen naar de markt in Eke te gaan. Door het frisse weer maakten we een tussenstop in de plaatselijke supermarkt voor wat lekkers naar keuze bij de koffie. Onze bewoners kwamen ogen te kort en genoten zichtbaar van onze uitstap.AZ Delta vzw

Samen sterk tegen leukemie - AZ Delta vzw - 1B5 afdeling hematologie

Enkele jaren geleden maakten we kennis met Els Maes op de afdeling hematologie van AZ Delta vzw. Na een ziekte van 3 jaar heeft ze in 2013 afscheid moeten nemen van haar familie en vrienden. Haar man, dochter en goede vriendin hebben samen de Stichting ME TO YOU opgericht om samen te blijven vechten tegen de ziekte. De Stichting richt zich op wetenschappelijk onderzoek en die onderzoeksprojecten worden aangebracht en geëvalueerd door een adviescomité dat bestaat uit hematologen. SAMEN STERK! in onderzoek. Naast het wetenschappelijk onderzoek wou de Stichting ook rechtstreeks iets kunnen aanbieden aan de opgenomen patiënten op de afdeling. SAMEN STERK! voor de patiënt.

Wekelijks komt Katleen (acupuncturiste) aan een aantal patiënten op de afdeling een massage geven. Dit zorgt voor extra aandacht en ontspanning die door iedereen als positief wordt ervaren. Katleen is de geschikte persoon: zij luistert naar mensen die hun verhaal willen doen tijdens de massage, zij zwijgt bij mensen die liever niets zeggen. Kortom zij voelt perfect aan wat nodig is bij de patiënten. De rust die we jaren geleden bij Els mochten ervaren, zien we nu ook terug bij Katleen.

Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw

Dans in creatie - creatie in dans - Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw - Afdelingen psychosezorg

De wekelijkse sessie brengt patiënten, familieleden, hulpverleners en sympathisanten van binnen en buiten het ziekenhuis samen en daarin schuilt haar bijzondere en positieve kracht. Dit samen bewegen en dansen blijkt voor elke deelnemer een avontuur vol fijne indrukken, ervaringen en emoties. "Ik voel weer dat ik leef", "het is zalig", "zo fijn om erbij te horen", "de ellende even kunnen vergeten" ... het maakt de dag goed!

AZ Delta

IBDverpleegkundige en patient: partnership - AZ Delta

Tussen IBDverpleegkundige, Liesbeth Moortgat, en mezelf is een bijzondere band ontstaan. Alles begon met het delen van mijn dagboek met haar en de ambitie om mij in te zetten voor ccv-vzw. Ervaringen delen, kennis delen, inlevingsvermogen en authenticiteit leidden tot een unieke samenwerking tussen de IBDverpleegkundigen en ccv-vzw.

vzw Asster

Tree of hope: teken van kracht & groei - vzw Asster - De Lier 1

Tijdens een crisisopname op De Lier 1 proberen we de kwaliteiten van de patiënt op de voorgrond te brengen door alert te zijn voor de kleine dingen die ondanks de moeilijkheden wel lukken…

Een boom groeit maar verliest soms ook zijn bladeren. Zoals de bladeren weer groeien aan de boom zo ook, kunnen we als mens na een zware periode terug bloeien (of in onze kracht staan). De takken staan voor onze individuele ervaringen, wat elke boom en elke mens uniek maakt.

Onlangs vertelde een patiënt dat hij een briefje had met positieve dingen die een verpleegkundige van de Lier1 had geschreven. Wanneer hij het moeilijk had, las hij dit. De verpleegkundige was dit vergeten dat maar zag nu wat zoiets kleins, een briefje met een positieve boodschap, kan betekenen. Ze besloot om bij elk ontslag een kadertje met een gepersonaliseerde boom mee te geven aan de patiënten. Op de boom staan zijn/haar sterke kwaliteiten. Dit geeft de kans om te kunnen terug blikken wanneer de storm dreigt op te steken…

Meer info via deze link.

S-Plus vzw

Hartenwens - S-Plus vzw

Als voorlezer in een rusthuis ben je een aanspreekpunt voor de bewoner. Regelmatig vang je iets op. Vaak zijn het kleine wensen zoals een ijsje eten, maar er zijn ook grote dromen zoals een helikoptervlucht. Met Hartenwens geven we jaarlijks enkele senioren de kans hun wens in vervulling te laten gaan.

Meer info via deze link.

Asster

Warme zorg gaat ook door de maag - Asster

De organisatie van de maaltijdbedeling in Asster werd de voorbije jaren gereorganiseerd. Onze drijfveer: op een kwalitatieve en efficiënte wijze patiënten, bezoekers en personeel maaltijden aanbieden. Als ondersteunende dienst moet je waakzaam blijven en bereid zijn te luisteren. Na een klacht over de maaltijden organiseerde de patiëntengroep jongvolwassen een overleg met de keuken. Als diensthoofd voeding werd ik ontvangen door de groep. Er was een voorzitter, een secretaris kortom het was een goed voorbereide vergadering met een missie. Mijn eerste taak was om te luisteren…en dat werd een schitterend ervaring: de jongeren hadden de meeting zo goed voorbereid, hun verwachtingen duidelijk geformuleerd en functioneerden als een eenheid. Het was een plezier om met hen samen te werken. Samen met de groep en de voorzitter tekenden we een traject uit waardoor wij als keuken aan hun verwachting konden voldoen.

Het leuke is dat deze patiënten - wij zien ze als onze klanten - op een heel volwassen en rijpe manier hun verwachtingen hebben kunnen en mogen kenbaar maken. Dat hun problemen met enkele wijzigingen in onze manier van handelen opgelost konden worden. Het was een warme en eerlijke ervaring. Een ervaring die ons dagelijks werk als ondersteunende dienst sterker maakt en bijdraagt tot warme zorg!UZ Brussel

Nooit te oud om te trouwen - UZ Brussel - geriatrie

Op onze dienst geriatrie lag een patiënt van wie de partner op een andere dienst lag, ook in het UZ Brussel. Ze hadden een laatste wens: trouwen. We besloten de handen uit de mouwen te steken en toverden onze dienst om tot een prachtige trouwzaal. Zo konden ze officieel trouwen.WZC Sint-Bavo

Paxx, de therapiehond voor personen met dementie - WZC Sint-Bavo

Wij werken sinds dit jaar met Paxx als therapiehond en dit zowel voor individuele als voor collectieve therapie. Het succes is groot, dankzij de inspanningen van onze assistent psycholoog. Dit gaat veel verder dan het werken met een aaihond en is in die zin dan ook uniek. Zowel bewoners als hun naasten ervaren Paxx als een meerwaarde in de belevingsgerichte zorg en zinvolle dagbesteding.Imeldaziekenhuis Bonheiden

Tell us card - Imeldaziekenhuis Bonheiden - Ombudsdienst

Verpleegkundigen vragen patiënten om op een kaartje aan te geven wat zij belangrijk vinden tijdens opname of voor zij met ontslag gaan. Verpleegkundigen gebruiken de kaart om dit bespreekbaar te maken met de patiënt en proberen deze persoonlijke belangen te integreren in de zorg op de afdeling of ter voorbereiding van het ontslag naar huis.WZC Hof ten Dorpe

Verrassend maar vooral warm optreden - WZC Hof ten Dorpe te Wommelgem

Wat een verrassing voor onze bewoners toen ze niets vermoedend hun kinderen, kleinkinderen of zelfs achterkleinkinderen zagen optreden in het woonzorgcentrum. Een mooi voorbeeld van warme zorg voor onze bewoners, samen met de mensen die zij zo liefhebben …vzw Asster

Warme zorg met een roze touch - Asster

ASSTER PVT De Passer

Waar bewoners meer mens zijn
dan hun ziek zijn.
Waar mensen mogen zijn wie ze zijn.

Daar waar de begeleiding getuige mag zijn
van mooie momenten.
Waar we bewoners mogen bijstaan
op moeilijke dagen.
Waar we het voorrecht hebben
om er voor hen te mogen zijn.

Lees meerUZ Leuven - Patiëntengetuigenis

Getuigenissen van ex-ICU patiënten of nabestaanden - UZ Leuven

Nabestaanden van orgaandonoren en ex-patiënten brengen op 6 juni een getuigenis over hun BELEVING tijdens en na de ICU periode.

doelpubliek: ICU zorgverleners

Meer info?  Voor meer informatie kan u terecht bij Karin Nulens (secretariaat verpleegkundig manager kritieke diensten): karin.nulens@uzleuven.be -  016/341716

WZC De Lichtervelde - Blijf bewegen

Blijf bewegen - WZC De Lichtervelde

In het kader van de dag van de valpreventie voor onze bewoners willen wij de risico's op vallen onder de aandacht brengen. Door mensen samen te brengen en te bewegen op een aangename manier blijven ze meer mobiel.

WZC Ten Anker -Hippotherapie

Hippotherapie - WZC Ten Anker

Op regelmatige basis gaan wij met enkele bewoners naar een manege waar er hippotherapie is. De bewoners verzorgen en berijden de paarden. We zien de bewoners helemaal open bloeien en steeds verschijnt er een glimlach op hun gezicht.

Woonzorghuis Ambroos - Frietjes

Frietjes van de frituur - Woonzorghuis Ambroos

“Een frietje met andalouse en een satéke.” Zo bestelde Georgina donderdag haar middagmaal. Het werd een gezellige middag samen met haar aandachtgever en enkele medebewoners in de frituur. En geef toe : frietjes van de frituur smaken toch altijd een beetje beter dan die van onze kok!

AZ Oudenaarde - zorg op maat voor de jongste patiëntjes

Zorg op maat voor de jongste patiëntjes - AZ Oudenaarde

In AZ Oudenaarde wordt het zorgtraject voor kinderen op maat van de patiëntjes voorzien. Aan de hand van de Kiwanispop wordt het verloop van de operatie en de opname in het ziekenhuis op een speelse manier uitgelegd. Ieder kind krijgt een eigen popje om zelf in te kleuren.

Het operatiekwartier kan een enge omgeving zijn voor kinderen. Om hen wat gerust te stellen, kunnen ze in de operatiezaal naar een leuk filmpje van hun keuze kijken kort voor en tijdens ze in slaap worden gebracht.

Na een operatie ontvangt elk patiëntje een ‘diploma voor dappere kinderen’ als beloning.

UZ Leuven -PST

MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg - UZ Leuven - PST

De kwaliteit van zorg hangt nauw samen met de mate van afstemming die bereikt is tussen het zorgteam, de patiënt en zijn of haar naasten. Het PST ontwikkelde hiervoor ‘MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg’, een gespreksleidraad bij vroegtijdige zorgplanning, die patiënten en hun naasten de kans biedt om hun zorgnoden en behandelwensen te verduidelijken, zodat artsen en zorgteams die voorkeuren kunnen vertalen naar gepaste behandelafspraken.

WZC Sint-Vincentius

maatwerk@WZC Sint-Vincentius - WZC Sint-Vincentius

Binnen ons woonzorgcentrum maken we aan de hand van het levensverhaal van de individuele bewoner een activiteitenplan 'op maat' op. Deze individuele benadering zorgt voor een grote voldoening, zowel bij de bewoners als bij de medewerkers.

Ontdek meer op www.vincentiusavelgem.be!OLV - Vraag het aan

#Vraaghetaan - OLV Aalst/Asse/Ninove

Wij bieden alle medewerkers de kans om een plaatje aan te vragen voor een collega die uitblinkt in het bieden van warme en betrokken zorg. Op 6 juni zendt radio Katanga van 10 tot 16 uur jouw verzoekplaatjes uit, waarbij ook het verhaal-achter-de-aanvraag wordt weergegeven

UZ Leuven - Oscar

Oscar, de begeleidingshond van Steve is welkom - UZ Leuven

2 sept 2017 vieren wij samen met patienten de 1000ste longtransplantatie in UZ Leuven en ook Oscar is welkom !

WZC Meerspoort

Waardentraject - WZC Meerspoort en WZC Scheldekant

Binnen de waarde 'autonomie' zullen onze medewerkers vanaf juni actief alle bewoners bevragen rond hun levensverhaal en van daaruit voor iedere bewoner een wens laten formuleren en deze in onze wensbomen hangen. Nadien willen we over alle
afdelingen heen de wensen in vervulling brengen.WZC Ter Kempen

BB weken van Ter Kempen - WZC Ter Kempen

Ter Kempen Beweegt: medewerkers motiveren bewoners en omgekeerd.

GZA

Huis Klaas - GZA Oncologie

Huis Klaas is een unieke shop om oncologie-patiënten met financiële problemen praktisch te ondersteunen. De focus ligt enerzijds op patiënten met financiële problemen, die reeds voor de diagnose kanker aanwezig waren als ook de mensen die door het feit dat ze door kanker worden getroffen terecht komen in armoede. Daarnaast ligt de focus op patiënten met kinderen, waar de financiële situatie vaak meer precair is of dit wordt door de oncologische aandoening.

Meer info: https://www.facebook.com/HuisKlaas/?fref=ts

WZC Henri Vander Stokken

#watkanikvoorubetekenen? - WZC Henri Vander Stokken

Op dinsdag 6 juni gaan we in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken terug naar de kern van waar het allemaal om draait: elke aanwezige medewerker, uit eender welke functie (poets, zorg, keuken, kinesitherapie, technische dienst, animatie, administratie, ergotherapie, verpleging …) stapt de kamer van de bewoner en vraagt ‘#watkanikvandaagvoorubetekenen?’. Aan de bewoner om te beslissen… Een eenvoudig, maar hopelijk betekenisvol moment voor de bewoner én medewerker.

WZC Christine

Extraatje voor bewoner - WZC Christine

Op dinsdag 6 juni 2017 is de slogan in WZC Christine: Dat extraatje voor jou is van belang voor mij!

We laten ons inspireren door de bewoners om warme zorg en persoonlijke aandacht te geven.

Met het dragen van de sticker geven we aan dat het voor ons als werknemer van WZC Christine belangrijk is om iets extra te kunnen doen. We verbinden ons ertoe om die dag aan minstens één bewoner te vragen of we iets extra kunnen doen voor hem/haar. Wat we voor de bewoner hebben gedaan schrijven we op een kaartje en hangen aan een waslijn in de leefgroep. We willen dat ook in de verdere toekomst blijven gebruiken om te tonen dat we in WZC Christine PRO WARME ZORG zijn!

OLV - Expo warme zorg

Expo warme en betrokken zorg - OLV Aalst/Asse/Ninove

We hebben alle medewerkers uitgenodigd om een kunstwerkje te maken rond dit thema. Op 6 juni worden de werkjes tentoon gesteld in het ziekenhuis. Mogelijk tot aankoop t.v.v. Memisa.

Dit schilderijtje werd gemaakt door Schilderij van Peter Van Houdenhove - Hoofdverpleger IZ

UZ Leuven - Kwaliteitsvolle en menselijke wondzorg

Kwaliteitsvolle en menselijke wondzorg - UZ Leuven

Het verhaal van een jonge vrouw, blijft me bij. Zij vertelde mij: "Omwille van de geurhinder van mijn vieze wonde, willen mijn kinderen mij niet meer knuffelen." De wondzorg, zeer pijnlijk, werd amper nog gedaan. We stelden een plan op, dat
mevrouw die avond, in de douche zou gaan voor een grondigere en tegelijk ook zachtere wondzorg. “Eerst zien, dan geloven”. Er werd een goede systematische pijnstelling en anxiolytica opgesteld. Daarna mocht mevrouw uitgebreid douchen,
wat een enorme opluchting en opfrissing betekende. Dit zorgde voor een grondige reiniging, nadien kozen we voor een goed antibacterieel actief verband en niet-inklevende absorberende verbanden. Met een comfortabele fixatie had
mevrouw eindelijk het gevoel, terug een beetje “mens” te zijn. De volgende ochtend zat daar een stralende jonge vrouw: “Ik heb mijn kinderen kunnen knuffelen!”.

Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek

Wat is voor jou belangrijk? - Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek

Naar aanleiding van de WMTY-dag organiseren wij op 06/06/2017 een actie op onze SP-revalidatie dienst, waarbij we op een ludieke manier polsen naar wat voor onze patiënten belangrijk is en ingaan op hun wensen. De details van deze actie moeten geheim blijven tot 06/06/2017. Verder starten we op 06/06/2017 ook met ons eerste patiëntenpanel, een forum waar we directieleden en patiënten samenbrengen om te praten en ervaringen te delen over het verblijf in ons ziekenhuis.AZ Sint-Maarten - Digitale wereld

Eerste stapjes in de 'digitale wereld' - PAAZ AZ Sint-Maarten

Soms komt het PAAZ-team wel eens patiënten tegen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen (e-mail, internet, sociale media). Deze patiënten hebben vaak een mentale beperking, zijn werkloos of zijn afhankelijk van een invaliditeits- of ziekte-uitkering en willen vaak een nieuwe start maken als vrijwilliger of in een nieuwe job. Een motivatiebrief digitaal versturen, verhoogt hun kansen.

Voor deze patiënten nemen de PAAZ-medewerkers de tijd om hen wegwijs te maken op de computer. Ze installeren nodige software, maken samen het bureaublad en de favorietenlijst aan en helpen bij het aanmaken en gebruiken van een e-mailaccount. Ze tonen ook op welke manier je in Word een document kan opmaken en bewaren enz. Het PAAZ-team wil op deze manier net dat ‘ietsje meer’ doen, door buiten de behandelsfeer aandacht te hebben voor wat de patiënt écht
belangrijk vindt.

WZC Sint-Elisabeth

Start-to-Art - WZC Sint-Elisabeth Eeklo

Het project Start-to-Art brengt de jongste en de oudste generatie samen, of hoe kunst mensen kan binden. De kinderen van Basisschool De Wegel kwamen bij ons op bezoek op maandag en gisteren zaten onze bewoners terug op de schoolbanken.

Heilig Hart Ziekenhuis Leuven

Multifunctioneel wandelpad slaat een brug tussen ziekenhuis en terug thuis - Heilig Hart Ziekenhuis Leuven

Na een beroerte, val of breuk volgt vaak een revalidatie waarbij de patiënt o.a. opnieuw of beter leert stappen.
Verschillende standaard hulpmiddelen worden hiervoor aangereikt, zoals de evenwijdige baren voor “gangrevalidatie”. Toch voelde ons kiné- en ergoteam dat er iets ontbrak.
Met de ondersteuning van de technische ploeg realiseerden ze een wandelpad waarbij situaties buiten het ziekenhuis en thuis gesimuleerd worden: hellende vlakken, een kasseistrook en een zachte ondergrond (bvb. zandpad) werden nagebootst. Alle paden zijn bovendien breed genoeg om te betreden met wandelstok, rollator, rolstoel of looprek.
“Het wandelpad wordt intensief gebruikt en we merken dat het meer gemoedsrust creëert bij de patiënten. Ze gaan met een gerust hart naar huis omdat ze weten dat ze ook geoefend hebben op andere ondergronden”, vertelt Walter, diensthoofd ergotherapie. “En natuurlijk gaan we, bij mooi weer, ook effectief naar buiten om daar te oefenen”, vult kinesitherapeut Joris aan.

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijk project, uitgewerkt door een enthousiast team, met het oog op een betere revalidatie van de patiënt.

WZC Keyhof

Medewerkers en bewoners in de kijker met POSTERBEURS - WZC Keyhof

Binnen het concept kleinschalig wonen is WARME Zorg in Keyhof niet vrijblijvend. Medewerkers worden elke dag opnieuw opgeroepen om zorg te bieden met een WARM hart en TEDERE handen.

Geïnspireerd door de campagne 'What Matters to You' zijn we begin mei met een POSTERBEURS gestart. We willen met posters 'kleine' verhalen tot leven brengen die anders wellicht nooit verteld zouden worden of niet verspreid zouden raken.
We laten medewerkers en bewoners samen ontdekken wat we in woonzorgcentrum Keyhof iedere dag waarmaken, waar we trots op zijn, waar we van dromen ...
Op grote affiches willen we medewerkers en bewoners in heel het woonzorgcentrum in de kijker plaatsen. We laten hen zelf aanstekelijke mensen en praktijken naar voren schuiven en met een waarderend oog naar het beste kijken dat Keyhof
te bieden heeft. Door de posters op te hangen op plaatsen waar heel het netwerk van stakeholders van Keyhof ze kunnen lezen, hopen we in de loop van het traject meer en meer verbondenheid te creëren.

Het is onze droom om van de posterbeurs eind 2018 een INSPIRATIEboek te maken om WARME Zorg verder uit te bouwen en te verfijnen.AZ Sint-Maarten

Ophalen van waardevol voorwerp samen met politie - AZ Sint-Maarten

Een hoogbejaarde dame was tijdens de ziekenhuisopname erg ongerust over een waardevol bezit dat nog thuis lag.

Haar echtgenoot was recent overleden op onze afdeling. Hij was normaal gezien de man in huis die alle praktische regelingen op zich nam. Verder hadden ze geen familie of contactpersonen. Een medewerker van de sociale dienst en stagiair arts zijn onder politie begeleiding de bezittingen gaan ophalen in de woning en veilig gaan onderbrengen bij de bank.

De dame was zeer opgelucht en kon haar herstel in het ziekenhuis verderzetten.AZ Sint-Maarten - Pediatrie

Het vriendenboekje van Pieter - AZ Sint-Maarten - Pediatrie

Pieter, de mascotte van de kinderafdeling, wil samen met de medewerkers elk kindje graag beter leren kennen. Dit kan dankzij het vriendenboekje van Pieter. Door het invullen van enkele persoonlijke kenmerken zoals ‘mijn lievelingsknuffel’, ‘dit maakt me blij’, ‘zo kan je mij troosten’ en ‘dit doe ik graag’ krijgen ze op de afdeling een goed beeld van wat het patiëntje belangrijk vindt.

Het vriendenboekje wordt door het kind en de ouders ingevuld en ‘Pieter’ kan worden ingekleurd. Het wordt vervolgens aan de achterkant van het patiëntenbed bevestigd zodat elke medewerker hiermee kan rekening houden.

PC Sint-Amandus

Warme zorgverhalen - PC Sint-Amandus

In Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus biedt het hippotherapieteam huifkartochten aan voor patiënten en bewoners van verschillende afdelingen. De huifkar wordt getrokken door één van de vier trouwe therapiepaarden, Annabel. De huifkartocht biedt mogelijkheden aan personen die voor de actieve therapie niet in aanmerking komen. De ritten zorgen voor een ontspannen manier van buiten zijn. Het ‘samen op weg zijn’ biedt de kans om op een ongedwongen manier van gedachten te wisselen. Er is
steeds een warme sfeer in de huifkar, van gezellig keuvelend, over liedjes zingend, tot in stilte genietend van de hoeven van het paard en de natuur.

De deelnemers  aan de huifkartochten ervaren de tocht als volgt…

Zittend op de huifkar…
… voel ik mij ontspannen
… heb ik een leuke namiddag
… voelt het alsof we op minitrip waren
… hebben we een gezellige babbel met elkaar
… zingen we liedjes
… voel ik mij relaxed
… hoef ik aan niets te denken
… sluit ik mijn ogen en geniet van het geluid van Annabel haar hoeven
… stop ik met piekeren
… kom ik tot rust
… heb ik een moment om naar uit te kijken.

Lees meer getuigenissen van warme zorg op www.st-amandus.be!Wzc Sint Anna Bulskamp

Mantelzorgondersteuning Dementie en nU - Wzc Sint Anna Bulskamp

Met dit project trachten wij mantelzorgers te ondersteunen die dagelijks de zorg opnemen voor een persoon met dementie in de thuissituatie. Dit doen we door hen samen te brengen in een praatgroep, waarbij ze enerzijds meer te weten komen over wat dementie precies is en hoe men hiermee kan omgaan, maar anderzijds ook de kans krijgen om lotgenoten te ontmoeten die je steunen en begrijpen. Daarnaast wordt er intens stilgestaan bij de eigen ervaringen, gevoelens, gedachten en zorgbelasting van de mantelzorgers. Onze hoofddoelstelling is dat de mantelzorgers zich na deze 10 bijeenkomsten sterker voelen en beter het hoofd kunnen bieden aan de soms uitdagende zorgsituaties, zodat ze uit de zorg en begeleiding van een persoon met dementie opnieuw voldoening kunnen halen.AZ Sint-Maarten

Mooie ervaring - AZ Sint-Maarten

Een palliatieve dame had graag nog afscheid genomen van haar zoon. Maar deze man verbleef in een gevangenis en had een uitgangsverbod.
We hebben contact opgenomen met deze gevangenis. Onder politiebegeleiding is meneer nog afscheid mogen komen nemen van zijn moeder.

Woonzorghuis Ambroos

Levensverhalen - Woonzorghuis Ambroos

Wij vragen aan elke bewoner en/of mantelzorger om het levensverhaal in te vullen. Op die manier leren we onze bewoners écht kennen. Zaken uit het verleden die belangrijk kunnen zijn zoals: een aangrijpende gebeurtenis (een overlijden), het feit of iemand al dan niet gehuwd is, een vroegere hobby, werk,… we vragen ook wat onze bewoner graag nog wilt verwezenlijken, wat hij graag doet of nog zou willen doen. Op die manier proberen wij de wensen van onze bewoners nog te vervullen.

Woonzorghuis Ambroos

Waar ik woonde ... - Woonzorghuis Ambroos

Het appartementsgebouw waar Martha woonde, wordt afgebroken. Samen met een woningassistente ging ze nog eens een kijkje nemen naar de werf. Martha kan dit hoofdstuk nu met een gerust hart afsluiten en misschien binnenkort eens gaan kijken wat ze ervan gemaakt hebben.

AZ Nikolaas

Zilverzachte zorg - AZ Nikolaas

Een (ongeplande)ziekenhuisopname kan een grote impact hebben op de persoon, die vaak onbenoemd blijft. Bij opname wordt deze beleving bevraagd. Op de kamer staat een kaartje: "Behalve een naam heeft elke persoon een uniek verhaal. Als er iets of iemand is waarover u zich zorgen maakt, dan mag u dat gerust nu of op een later moment vertellen."
Zo proberen wij deze dimensie onder de aandacht te brengen.

ZOG - WZC Toermalien en WZC Mandana

De Wensbomen - ZOG - WZC Toermalien en WZC Mandana

Alle leefgroepen krijgen hun eigen wensboom. In de bomen komen de wensen van de bewoners te hangen. Geleidelijk aan zullen de wensen in de bomen plaats maken voor foto's van vervulde wensen. De wensbomen worden onthuld op 6 juni tijdens een feestelijke namiddag

AZ Sint-Jozef Malle

Kaders met een verhaal - AZ Sint-Jozef Malle

Warme zorg is één van de kernwaarden binnen AZ Sint-Jozef Malle.
En dat het niet bij theorie blijft, getuigen de verschillende verhalen. 

Verhalen die je doen smelten.
Verhalen die inspireren.   
Verhalen die je navertelt met de krop in de keel. 
Verhalen die een kader verdienen…


Het zijn die verhalen die onze kaders zullen vullen in de week van 6 juni.  We willen ze delen en nooit meer vergeten.
Breng die week een bezoekje aan onze inkomhal of check dan onze facebookpagina. 
En heb je een favoriet onder onze verhalen, breng dan gerust je stem uit.  De afdeling met de meeste stemmen zetten we extra in de kijker.


WZH Ambroos

Pensenkermis - WZH Ambroos

Al enkele weken bevragen we onze bewoners eens extra. Hierdoor hebben we al een heel deel wensen in vervulling kunnen laten gaan. Eén van deze wensen was nog eens een echte volkse pensenkermis. Omdat dit een groot festijn moet worden, hebben we gekozen om dit op 6 juni te organiseren. Familie en bewoners worden uitgenodigd om te komen genieten van volksdansen, volksspelen, fanfare en uiteraard lekkere pensen. Er zal een hele namiddag van alles te beleven zijn tussen 15u en 18u.
Op deze dag tonen we ook foto’s van de initiatieven die in het kader van het project gebeurd zijn.

Familiehulp

WMTY ... Matters to us! - Familiehulp

Bij Familiehulp doen we élke dag dat beetje meer voor onze cliënten. Op WMTY-dag zetten we dat graag extra in de kijker.

We delen onze inspirerende zorgverhalen op onze facebookpagina en roepen onze medewerkers en cliënten op om dat ook te doen.

Asster

K & V Lunch Seminars - Asster

Mensgerichte zorg maar ook kwaliteitsvolle zorg is een opdracht van iedereen. Om het thema 'kwaliteit' levend te houden & tastbaar te maken op alle niveaus organiseert Asster 4x per jaar een lunchseminar waar good practices en nieuwe methodieken worden voorgesteld. De stafmedewerkers kwaliteit en manager kwaliteit leiden deze seminars in goede banen. Op 6 juni organiseren we ook een lunchseminar want mensgerichte zorg is ook kwalitatieve zorg.AZ Jan Palfijn Gent

Hoe tover ik jouw dag om tot een goede dag? - AZ Jan Palfijn Gent

Elke dag zet AZ Jan Palfijn Gent zich in om haar patiënten zorg te bieden die aansluit bij hun individuele noden en wensen. Op de What Matters To You-dag nodigen we onze patiënten daarom uit om ons te vertellen wat voor hen het verschil maakt. Via post-its kunnen ze laten weten hoe we hun dag kunnen omtoveren tot een goede dag. Deze berichtjes worden per afdeling uitgehangen zodat het personeel dit kan bekijken en als team kan nadenken hoe we beter kunnen inspelen op de verwachtingen van de patiënten. Na een week worden alle antwoorden verzameld en centraal verwerkt door de dienst Kwaliteit. AZ Jan Palfijn Gent wil uit die antwoorden concrete werkpunten halen om haar patiëntgerichte zorg te verbeteren en patiënten én hun dag beter te maken.
 

WZC Heilige Familie

Tuttifrutti - WZC Heilige Familie

We willen onze bewoners aanzetten tot het eten van meer fruit en gaan gedurende de week van 5 juni tot 9 juni elke dag de koek vervangen door gerecht met fruit

AZ Sint Rembert

Floris de slak en Ibe de giraf delen ‘dapperheidsdiploma Pediatrie’ uit - AZ Sint Rembert

Een ziekenhuisopname is voor een kind en zijn gezin een ingrijpende gebeurtenis. Daarom doen wij ons best om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Dr. Veerle De Ketelaere en mevr. Ariane Aertssen van het AZ Sint-Rembert ontwikkelden daarom het concept van Floris de slak en Ibe de giraf. Deze figuurtjes die de kindjes op de dienst Pediatrie van bij de opname tot bij het ontslag volgen en begeleiden, bieden de kinderen heel wat leuke afleiding. Zo is er het doe-boekje van Floris en Ibe, een aangepaste onthaalbrochure en een aangepaste map om alles in bij te houden.
Floris en Ibe zijn overal aanwezig, van in het onderzoekslokaal tot in de voorbereidingsruimte van het operatiekwartier en elk kindje die een ingreep of behandeling ondergaat, krijgt nadien een dapperheidsdiploma, waar ze fier kunnen mee uitpakken.Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke

Café Marcella: ontmoetingsplaats voor onze bewoners - Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke

Café Marcella werd ingericht met orginele toog en decoratie uit een oud café. Bedoeling is dat bewoners daar kunnen langsgaan met medebewoners of familie voor een gezellige babbel.

AZ Sint-Rembert

Moving mountains for Parkison's - AZ Sint-Rembert

Helwig Falk is 48 jaar en lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij droomt er al 25 jaar van om een hoge berg te beklimmen, wat dankzij de begeleiding van dokters en medewerkers van het Sint-Rembertziekenhuis te Torhout dan toch nog zal uitkomen. Dit najaar wil Helwig samen met 6 andere Parkinsonpatiënten en samen met 7 buddy’s , de 5.895 meter hoge berg Kilimanjaro in Tanzania beklimmen.
“Ik vroeg mijn behandelende neuroloog van het Sint-Rembertziekenhuis of ik zo’n klimavontuur wel zou aankunnen” vertelt Helwig. “De dokter antwoordde bevestigend, maar stelde als voorwaarde dat ik een begeleider of buddy zou meenemen.

Vrij snel beloofde hij om zélf mee te klimmen en stelde voor om er een goed doel aan te koppelen. Zo is de bal aan het rollen gegaan.

WZH Ambroos

Naar de markt - WZH Ambroos

Het fruitkraam, kippenkraam, de visboer, stoffen, ... Als wij over de markt lopen zijn we niet meer verbaasd. De bewoners van WZH Ambroos hebben zaterdag op de markt van Mechelen hun hart weer opgehaald.

    "Lang geleden dat ik hier geweest ben."
    "Zie al die kersen hier liggen"


De verse wafeltjes en verse aardbeien hebben gesmaakt zaterdagnamiddag!AZ Sint-Lucas Brugge

Een speciaal menu voor patiënten geriatrie - AZ Sint-Lucas Brugge

Medewerkers van de verpleegeenheid geriatrie plannen op 6 juni een gezamenlijk diner voor de patiënten met mooi gedekte tafels in huiselijke sfeer. De patiënten zullen worden bediend met vol-au-vent en frietjes. Ze krijgen ook een aperitiefje en een ijsje als dessert. De medewerkers eten met de patiënten en nemen wat extra tijd om naar hen te luisteren.

WZC Maria's Rustoord Dadizele

Toertje in de buurt - WZC Maria's Rustoord Dadizele

Tijdens de zomermaanden trekken we wekelijks met een 6 tal bewoners en de "aperitiefkar" er op uit.
Retro- hapjes en drank worden meegenomen en genuttigd in de tuin van een buur die zijn hobby met de bewoners wil delen... We halen herinneringen op, we maken foto's en we genieten van de ontvangst. De gastheer/vrouw wordt verwend met een
kleine attentie.

Laat de zon maar schijnen...WZC Lindelo

Werken met aandachtspersonen ... bewoner en begeleider, samen op weg … - WZC Lindelo

In ons woonzorgcentrum wordt er veel belang gehecht aan een warme zorgcultuur van waardering en luisterbereidheid. Zo krijgt iedere zorgmedewerker één of meerdere bewoners toegewezen. Zij zijn individuele begeleider van deze bewoner(s) en geven hen extra aandacht.
De individuele begeleider voelt de voorkeuren van de aandachtspersoon aan, zal trachten extraatjes in te lassen en de kleine wensen van de bewoner te vervullen
Wandelen, de krant lezen, een praatje maken, marktbezoek, samen naar de frituur, ... 

Er wordt getracht om, afhankelijk van de mogelijkheden van de aandachtspersoon,  de contacten met de buitenwereld te behouden, deelname aan activiteiten, zowel binnen als buitenshuis wordt gestimuleerd, afhankelijk van de voorkeuren en wensen van de bewoner.

WZC Lindelo

Van start met een contactkoor 'Yesterday' - WZC Lindelo

Woonzorgcentrum Lindelo startte begin februari met een contactkoor om bewoners met dementie uit hun isolement te halen en opnieuw contact te krijgen met hun naasten.. Eenmaal om de twee weken komen een aantal bewoners en vrijwilligers  samen om te zingen . Samen zingen brengt hen dichter bij mekaar, stimuleert mensen met dementie en laat hen mooie herinneringen herbeleven.

Een contactkoor is een sociaal gebeuren. Zingen maakt mensen met dementie ‘wakker’, actiever en toegankelijker. Het helpt hen aangename herinneringen op te halen en aan te knopen bij een deel van hun levensgeschiedenis.

Het repertoire is gericht op populaire liedjes uit de jeugdjaren van onze ouderen. Echt zangtalent hoeven de leden van het contactkoor niet te hebben. De nadruk ligt immers op zich samen amuseren. Zingen, neuriën, mee bewegen, ... alles kan. Het koor wordt begeleid door "fantastische muzikanten". 

AZ Sint-Maarten

Spek met eieren voor onze revalidatiepatiënten- AZ Sint-Maarten

Veel van onze revalidatiepatiënten verblijven weken tot zelfs maanden op onze afdeling sp-locomotorisch. Hun zondagse spek met eitjes moeten ze al die tijd missen. Daarom organiseerden de ergotherapeuten en logopedistes in samenwerking met de diëtist en het Sp-loco team onlangs “spek met eieren” bij het ontbijt. Elke patiënt kon zelf kiezen hoe ze hun eitje het liefste aten, zowel paardenoogjes als roereieren werden op de afdeling gebakken en voorzien van spek. Het ontbijt werd erg gesmaakt én gewaardeerd door onze revalidanten.

AZ Sint-Maria Halle en Odisee

We listen to you - AZ Sint-Maria Halle en Odisee

Bij elke patiënt worden drie vragen gesteld om na te gaan wat we kunnen doen om het verblijf op onze dienst aangenamer te maken, waar de patiënt behoefte aan heeft, wat de patiënt belangrijk vindt voor hij/zij op ontslag gaat.

Op de kamer wordt een kalender omhoog gehangen waarop geplande activiteiten genoteerd staan.

Wekelijks wordt er geregeld een groepsactiviteit gepland die aansluit aan de wensen van de patiënten.

Op 6 juni zullen er in de namiddag verschillende workshops (wensen van de patiënten) gegeven worden in de gezellige tuin. (Workshops: handenverzorging, nagelzorg, kaartspelen, 4 op een rij, petanquen,...)

WZC AKSENT

Een bijzonder AKSENT - WZC AKSENT

Elke medewerker vervult op 6/06 een bijzondere wens voor een bewoner van zijn/haar afdeling...Asster

Een gewone dag uit het leven van ... - Asster De Lier 1

Goeiemorgen’
bijna fluisterend,
‘goed geslapen?’

Wakker, gehoopt dat ik niet meer wakker werd

Het ontbijt staat klaar

Doe maar rustig


Lees verder ...AZ Sint-Lucas

Wenskaarten als hart onder de riem - AZ Sint-Lucas Brugge

De website van het AZ Sint-Lucas biedt iedereen de mogelijkheid om patiënten een hart onder de riem te steken tijdens hun ziekenhuisverblijf met een wenskaart: www.stlucas.be/bezoekers/groeten-aan-patienten.aspx
WZC Sint-Jozef Oostkamp

Postkaart van de vriendschap - WZC Sint-Jozef Oostkamp

Op 6 juni geven wij het startschot van onze postkaartenactie waarbij bewoners voortaan een postkaart van het WZC met hun nieuwe adres aan een bekende kunnen versturen. Omdat sociale contacten er blijven toe doen!AZ Sint-Lucas Brugge

Patiënten verwennen met pedicure en/of manicure - AZ Sint-Lucas Brugge

Op 6 juni kunnen patiënten van de verpleegeenheden neurologie-revalidatie en geriatrie-revalidatie genieten van een manicure of pedicure door leerlingen van 'De Varens'. De leerlingen bieden dan ook de mogelijkheid om toelichting te geven over hun land van oorsprong, gekoppeld aan een activiteit zoals dans, klederdracht.

AZ Sint-Lucas Brugge

Scheurkalenders voor gedesoriënteerde patiënten - AZ Sint-Lucas Brugge

Er worden een tiental scheurkalenders aangekocht voor geriatrische patiënten die in niet-geriatrische verpleegeenheden verblijven. De kalenders zullen worden opgehangen in het zicht van de gedesoriënteerde patiënt om hem / haar wat meer oriëntatie te geven. Na ontslag van de patiënt, wordt de scheurkalender opgehaald en hergebruikt bij nieuwe patiënten.AZ Sint-Lucas Brugge

Gepersonaliseerde postkaart voor elke patiënt van de VPE Inwendige Geneeskunde - AZ Sint-Lucas Brugge

Er wordt een gepersonaliseerde postkaart gemaakt en op 6 juni afgegeven aan elke patiënt in de verpleegeenheid inwendige geneeskunde.AZ Sint-Maarten

Liefde tot het einde - AZ Sint-Maarten (palliatieve eenheid)

Bij de palliatieve afdeling De Mantel is warme en liefdevolle zorg op maat – tot het einde – dé basis voor de hele werking van de afdeling. De hoofdverpleegkundige verwoordt het als volgt: “Met aandacht voor waardigheid, respect, menselijkheid en liefde. Aandacht voor de details. De patiënt blijft onze gids en wij zorgen ervoor dat de kasseiweg naar het levenseinde niet te hobbelig is”. En patiënt getuigt “het is een moment om me te laten verwennen, voordat ik wegga, en te genieten nu ik nog kan genieten. Veel vriendschap, veel genegenheid, veel contact met de mensen. Er zijn momenten van verdriet maar ook momenten waarop we in de keuken écht kunnen lachen. Ik zou niet beter kunnen hebben dan een opname hier.”

Video: http://www.tvzorg.be/v/liefde-tot-het-einde/Jessa Ziekenhuis

Patiëntbeleving maximaliseren op hart & vaatheelkunde - Jessa Ziekenhuis

Om de patiënten participatie op de afdeling hart- & vaatheelkunde te maximaliseren, zijn we medio 2016 gestart met bedside briefing waar de patiënt zelf een actieve rol mee in opneemt. Om de patiënt correct te informeren over de verdere diagnostiek en behandeling hangt er op de patiëntenkamer (per bed) een informatiebord waar behandelde arts/verpleegkundige, onderzoeken, behandelingen, vragen genoteerd kunnen worden. In een latere fase gaat er tevens gestart worden met het principe 'hourly roundings' waarbij de patiënt elk uur van de dag bevraagd wordt naar zijn persoonlijke noden, zodat er tijdig, correct en efficiënt op ingespeeld kan worden.HF Kieldrecht

Wensboom - WZC Heilige Familie Kieldrecht

Iedere bewoner mag zijn of haar wens in een wensdoos onder de wensboom deponeren die dan gedurende het jaar worden verwezenlijkt (niet 1 dag)

Zo zijn er reeds activiteiten gepland samen met het personeel.WZC Heilige Familie Kieldrecht

Het steunuurtje - WZC Heilige Familie Kieldrecht

Opstarten van 2-maandelijkse bijeenkomst om op een gemoedelijke manier familie, bewoners en personeel op de afdeling met dementie samen te brengen (versterken van relatie bewoner/familie/personeel omwille van factor dementie)PZ Sint-Camillus

Goede zorg begint met luisteren - PZ Sint-Camillus

De afdeling ‘Vennen 2’ van PZ Sint-Camillus heeft zich laten inspireren door het initiatief van UGent en UZ Gent. Ook zij hebben een vertelkaart samengesteld met als doel het bespreekbaar stellen van wat patiënten belangrijk vinden.WZC Ocura Beringen

Warme Tuintjes -WZC Ocura Beringen

Een eigen moestuintje

Net zoals ze er vroeger zelf 1 hadden. Onkruidvrij maken, mesten, planten, zaaien, onkruidvrij maken, water geven, onkruid vrij maken, water… .

Van de lente tot herfst brengt dit de nodige bedrijvigheid met zich mee.Iedere bewoner draagt zijn steentje bij. Geef toe, geen sla zo fris en knapperig als die uit eigen tuin. Geen soep zo smaakvol als die waarnaar de ganse afdeling ruikt.WZC Ocura

Naar het zwembad - WZC Ocura

Vroeger vond je ze in het Schulens meer of de Paalse plas.
Onze kranige waterratten kunnen ook nu onder begeleiding van hun zorgdrager of het animatieteam naar het zwembad.

Een verfrissende duik, zalig ontspannen gedragen door het water. Puur genieten.BE NURSE

#BENURSE

@benurse_BE is het eerste Vlaams twitterplatform voor verpleegkundigen met als doel kennis met elkaar te delen onder het moto "samen sterk". Maandelijks vindt er een tweetchat plaats over actuele en/of uitdagende onderwerpen in de verpleegkunde waarbij verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en patiënten aan kunnen deelnemen. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen in het afleveren van kwaliteitsvolle warme zorg. Iedereen alvast welkom op 6/6 om mee te tweeten over
patiëntenparticipatie.Medisch Centrum Sint-Jozef

Verwendag T2 - Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen

Op dinsdag 6 juni organiseren de medewerkers van zorgeenheid T2 een verwendag voor de aanwezige zorgvragers in het kader van het WMTY-project.

Tijdens deze speciale dag worden tal van activiteiten aangeboden. We starten met een lekker ontbijtbuffet, gevolgd door wellness. Het middagmaal wordt in restaurant-stijl geserveerd door het team.
Namiddag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een fotoshoot en in ‘Muziek is troef’ kunnen onze zorgvragers ten volle genieten van een creatieve ontspanningsnamiddag.
We sluiten de dag af met een avondmaal, samen met de verpleegkundigen, en een ontspannende tv-avond met hapjes.

Mariagaard, Scheppersinstituut en Sint Lodewijk

Care create and smile together - Mariagaard, Scheppersinstituut en Sint Lodewijk

Mariagaard, het Scheppersinstituut en Sint Lodewijk slaan al 2 schooljaren de handen in elkaar voor het bedenken en ontwikkelen van slimme technische oplossingen op maat van mensen met een motorische beperking. We zouden heel graag willen komen tot een bruikbaar hulpmiddel dat op de markt kan gebracht worden. Zo kunnen we niet enkele mensen in Sint Lodewijk helpen maar een breder publiek met dezelfde hulpvraag.

WCZ Ter Kempen

Ter Kempen Beweegt - WCZ Ter Kempen

In kader van bewust bezig zijn met beweging een sensibilisering voor bewoners en medewerkers...Staat op facebookpagina "what matters to you".

S-plus

Jukeboxnamiddag voor rusthuisbewoners - S-plus

Wij organiseren ism WZC Ter Deeve te Meulebeke een jukeboxnamiddag voor de bewoners. Er zal gezongen en gedanst worden op de top 20 van de favoriete liedjes van de bewoners!

Huize Zonnelied

Warme zorg - Huize Zonnelied

De maand juni staat bij ons in het teken van warme zorg, waarbij we elke bewoner uitnodigen om op een hartvormig kaartje de zin 'Warme zorg is voor mij...' te vervolledigen. Alle kaartjes worden samen verwerkt in een slotactiviteit op 29/6 in het teken
van het Heilig Hart.AZ Delta - Vives Hogeschool

Patiënt NAAST zorgverlener : valorisatie van patiëntervaringsdeskundigheid - AZ Delta - Vives Hogeschool

Patiënt en participatie :  een relatief nieuw begrip binnen de zorgsector. AZ Delta wil een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis zijn waarin de rol van de patiënt belangrijker wordt.
Door te luisteren naar ervaringen kan wat onzichtbaar is zichtbaar worden. Dit werkt voor beide kanten enorm verrijkend.  
Ons “kiemgroepje patiëntenervaringsdeskundigen” werkt samen in het project rond valorisatie van patiëntdeskundigheid en dit in samenwerking met AZ Delta. Grenzen worden doorbroken en twee werelden worden bij mekaar gebracht . 
Het project krijgt gaandeweg vorm … We hechten veel belang aan het positieve. We vertrekken van zaken die goed lopen om deze verder te versterken en werken aan verbeterpuntjes. Als evenwaardige partijen gaan wij, patiënten, samen met zorgverleners, directie in een open gesprek.

http://deltaplus.azdelta.be/az-delta#!/verhaal-patint-copy-copy-copyAZ Sint-Lucas

Ballonnen in figuurtjes, frietjes en een ijsje - AZ Sint-Lucas

In de verpleegeenheid pediatrie maken de Cliniclowns op 6 juni ballonnen in figuurtjes, worden ’s middags frietjes in een puntzak opgediend en 's namiddags ijsjes op een hoorntje met snoepjes of bumba ijsjes voor de allerkleintjes uitgedeeld.Woonzorgcentrum Sint-Jozef Assenede

Presentie : "Hoe gaat het met u vandaag?" - Woonzorgcentrum Sint-Jozef Assenede

Alle medewerkers spenderen hun soep-of koffiepauze bij de bewoners en stellen de vraag "Hoe gaat het met u vandaag? vanuit de gedachte: "In een tijd die geen tijd meer heeft voor ouder wordende mensen, voor zieke en eenzame mensen, kom ik met aandacht en aanwezigheid. Jij bent zo kostbaar voor mij."wzc Sint Anna

Nood aan wat privacy? Hang je deurhanger! - Wzc Sint Anna

Vorig jaar werd in ons woonzorgcentrum een visietekst rond intimiteit en seksualiteit ontwikkeld. Hierbij kwam ook (het gebrek aan) privacy aan bod bij bewoners die in een woonzorgcentrum vertoeven. Dit wilden wij, met onze werkgroep intimiteit en seksualiteit aanpakken door het principe van ‘de deurhanger’ te introduceren. Elke bewoner kan op heden een deurhanger krijgen die men kan ophangen aan zijn kamerdeur. Dit zowel voor een ongestoord momentje voor zichzelf, als om een intiem moment te beleven met de partner, kinderen of familie.

Daarnaast worden de deurhangers ook gebruikt door onze medewerkers, die de deurhangers inzetten tijdens de zorgmomenten. Als men een bewoner wast of verzorgt, plaatst men de deurhanger zodat de privacy van de bewoner bewaakt wordt en het zorgmoment onverstoord kan worden voortgezet.

Op deze manier kunnen onze bewoners én medewerkers meer inzetten op het bewaken van de privacy van de bewoner; iets wat de dag van vandaag toch nog meer een basisbehoefte dan overdreven luxe is!VZW Thuishulp Bond Moyson

'Is er nog iets?' - VZW Thuishulp Bond Moyson

De vraag: "Is er nog iets wat ik voor u kan doen?" wordt vaak gesteld door onze gezinshelpsters. Voor cliënt Jenny was het antwoord op deze vraag:"naar zee gaan". Hierop werd met veel plezier ingegaan door helpster Sabine voor de WMTY-dag op 6 juni !WZC Ocura Beringen

Inktvisjes - WZC Ocura Beringen

Iets betekenen voor anderen geeft zin aan het leven. Onze bewoners haken inktvisjes voor couveusekindjes. Zo dragen de oudste bij aan een goede start voor de jongste. Wat een trots als een bekende langkomt met een baby’tje zeker als ze in het
bezit blijken te zijn van een inktvisje.
Zijn de bewonderende blikken voor de baby of voor het haakwerk?

AZ Maarten

Ideeënbus - AZ Maarten

Op 6 juni hangen verschillende afdelingen (inwendige, geriatrisch dagziekenhuis,...) een brievenbus op met de vraag aan patiënten om suggesties te posten over hoe we hun verblijf op de afdeling nog aangenamer kunnen maken. Ook na 6 juni zal deze
brievenbus gebruikt worden.

Mariaziekenhuis Overpelt

Dag van de patiënt - Mariaziekenhuis Overpelt

We nodigen de aanwezige verpleegkundigen/verzorgenden uit om op “de dag van de patiënt” aan patiënten tijdens de ochtendverzorging een gadget aan te bieden onder de vorm van een pen en een kaartje waarop twee inspiratievragen staan.
      1. Wat zou jouw dag omtoveren tot een goede dag?
      2. Is er nog iets dat ik je niet gevraagd heb, maar dat je me wel wilt vertellen?

Deze vragen zijn een uitnodiging om met de patiënt in dialoog te gaan over zijn noden, verwachtingen en misschien ook wel zijn dromen; ook al kunnen we deze laatste helaas niet altijd waarmaken.

Op verpleegeenheden hangen we een poster waarop iedereen die op deze eenheid in contact komt met patienten anoniem en in het blauw kan noteren op welke wijze men er in geslaagd is om op de dag van de patiënt extra aandacht te schenken
aan de patiënt. Op deze wijze waarderen we ook elkaar binnen het team voor de mogelijkheden die we hebben benut. Zijn er toch vragen, dromen die patiënten uitten en die buiten onze mogelijkheden bleken te liggen dan noteren we deze in
het rood. Zij kunnen op een of andere wijze mogelijk wel inspirerend zijn voor het team.WZC Cassiers

Wij kleuren je dag - WZC Cassiers Houthulst

Op 6 juni wordt de voorziening ondergedompeld in een kleurenpalet. Bewoners worden in de dagen ervoor extra bevraagd aan de hand van een kaartje:"Wat geeft er kleur aan jouw dag?" Individuele wensen worden vervuld. Zo zal oa. een bewoner na 2
jaar opnieuw een ritje maken met de auto.
De dag zelf (6 juni) worden alle bewoners en bezoekers van het DVC kleurrijk verwend: ontbijtbuffet, cocktailbuffet en kleurig dessertbuffet. Bovendien loopt iedereen er op die dag vrolijk en kleurrijk opgesmukt bij.wzc Annuntiaten Heverlee

Zorgzame aandacht voor bewoner, familie en elkaar - wzc Annuntiaten Heverlee

Zorgzame aandacht voor bewoner, familie en elkaar is een project dat begin dit jaar werd opgestart in wzc Annuntiaten Heverlee.

Het heeft als doel om deze drie zorgpartners dichter bij elkaar te brengen in een sfeer van constructief overleg met als centrale vraag: ‘wat is belangrijk voor u?’, ‘wat zijn verwachtingen die spelen tegenover elkaar?’ en ‘hoe proberen we die erwachtingen tegenover elkaar waar te maken?’

We willen op zoek gaan naar twinkelingen in de ogen. Twee familieleden hebben de medewerkers op sleeptouw genomen tijdens een workshop in de maand januari. Zij brachten getuigenissen over de impact die het op je heeft de dag dat je moeder en vader gaat wonen in het woon- en zorgcentrum. Op 6 juni zetten we onze ‘zoektocht naar twinkels’ verder en gaan we bij elke bewoner langs om hen zeer concreet te vragen wat bij hen kan zorgen voor twinkelende ogen.  

Op 9 juni organiseren we een Spaghettislag om aan bewoners, familie en medewerkers te vertellen wat we gevonden hebben op onze zoektocht.

WZC De Buurt

Hoe is 't vandaag? - WZC De Buurt

Iedere zorgverlener in wzc De Buurt stelt deze dag heel bewust de vraag "Wat is vandaag voor jou belangrijk ?" aan de bewoners die hij/zij die dag tegenkomt en noteert het antwoord in één zin. Deze zinnen/quotes krijgen nadien een plaats in ons wzc.Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Moederdagactie - Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Op 14 mei was het Moederdag en dit hebben we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De mama’s die opgenomen waren op de dienst materniteit mochten in een opgebouwde fotostudio een foto laten maken van (zichzelf samen met) hun wondertje! De mama’s ontvingen de foto’s nadien digitaal zodat ze er zelf de mooiste konden uitkiezen. Een mooie herinnering aan deze voor hun toch wel speciale moederdag in het ziekenhuis. Alle mama’s in spé op de MIC en in het verloskwartier, alle mama’s
waarvan hun kindje opgenomen was op de dienst neonatologie en alle mama’s opgenomen op de materniteit ontvingen ook nog een klein plantje om hun nog eens extra in de bloemetjes te zetten.

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Tell us cards - Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Binnen de divisie Moeder & Kind wordt er per afdeling een specifieke vraag gesteld. Zo willen we tonen dat een goede zorg begint bij luisteren. Doorheen de dag proberen we hun antwoord te integreren in onze patiëntgestuurde zorg.

Jan Yperman Ziekenhuis

Een piano, mooie teksten... Samen Beleven - Jan Yperman Ziekenhuis

In het kader van het jaar van beleven staat er in de inkomhall een piano opgesteld die door iedereen vrij bespeeld kan worden.

Om 14u brengen  de directieleden en het middenkader van het JYZ een patiënt van in de kamer naar de inkomhall om naar een piano-optreden te luisteren. Met dit kleine gebaar hopen we iets kleins maar wat belangrijk is voor de patiënt, zijn/haar
familie en omgeving te doen.

OLV van Lourdes

Elke Bewoner Telt - WZC Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Bij elke bewoner gaan we die dag een extra moment van individuele aandacht inplannen. Een gesprekje, wandeling, muziek, ... de bewoner kiest.

SFZ

Well-being op onze geriatrie - Sint Franciscusziekenhuis

 De afdeling Geriatrie 1 heeft geïnvesteerd in de bouw van een zomerterras aan de afdeling. Vanaf de eerste zonnestralen genieten patiënten samen met hun familieleden van de meerwaarde van buitenlucht. Bij aangenaam weer wordt er onder toeziend oog van de animatrice buiten gegeten. Pannenkoeken, ijsjes of zelfs een ware picknick deed het ziek zijn of eenzaam voelen even vergeten. Het sociale contact en het 'zien eten, doet eten' is een succesformule die ook bij onze oudere populatie van tel blijft.vzw Bond Moyson

Bezoek aan ouderlijk huis - VZW Thuishulp Bond Moyson

De vraag: "Is er nog iets wat ik voor u kan doen?" wordt vaak gesteld door onze gezinshelpsters. Voor cliënten Paulette en Hugo was het antwoord op deze vraag simpel: "Een bezoek brengen aan het ouderlijk huis". Samen met gezinshelpster Maureen zullen ze op 13 juni hun ouderlijk huis, waar ze 40 jaar woonden, opnieuw bezoeken. Het huis werd omgevormd tot een tearoom. Een leuk bezoek, die bijdraagt aan warme zorg in de gezinshulp.vzw Bond Moyson Thuishulp

Paira Daiza - VZW Thuishulp Bond Moyson

De vraag: "Is er nog iets wat ik voor u kan doen?" wordt vaak gesteld door onze gezinshelpsters. Voor cliënt Irene was het antwoord op deze vraag:"naar Pairi Daiza gaan". Hierop werd met veel plezier ingegaan door onze gezinshelpster voor de WMTY-dag op 6 juni !

OLV Gasthuis

Droom. Beleef. herinner. - WZC OLV Gasthuis

Op 18 maart ging het koffieconcert 'Droom. Beleef. Herinner.' door. De voorstelling was een samenwerking tussen het contactkoor van  het OLV Gasthuis, Kunstacademie Poperinge, het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, Erfgoedcel CO7 en het stadsarchief
stad Poperinge. We kijken er met veel trots en voldoening op terug. We slaagden er immers in onze vooropgestelde doelstellingen te bereiken: dankzij de samenwerking tussen verschillende organisaties en generaties - van jong tot meer ervaren - een kwaliteitsvol en afgewerkt geheel aanbieden waarbij we vooral de focus wilden leggen op wat onze bewoners nog kunnen. Ze kregen letterlijk en figuurlijk een stem. 200 bezoekers konden van dit evenement genieten en de reacties waren unaniem lovend. Nogmaals dank aan iedereen die hier op 1 of andere manier aan meegewerkt heeft!WZC Veilige Have

Warme zorg adhv complimenten.- WZC Veilige Have

In het WZC Veilige Have willen we op 6juni nog meer dan anders extra aandacht besteden aan warme zorg voor de bewoners. Op de WMTY dag geven de medewerkers complimenten aan alle residenten.
Met een compliment willen we erkenning geven aan de persoon om wie hij is. Het toont onze waardering en wij willen via deze weg hun een extra goed gevoel bezorgen.
Daarnaast willen we als personeel stilstaan bij wat warme zorg voor ons betekent op de verschillende afdelingen.
Dit doen we door een groot warm hart te maken waarbij de medewerkers alles mogen noteren wat warme zorg voor hen betekent.

VZW Thuishulp Bond Moyson

Is er nog iets? - VZW Thuishulp Bond Moyson

Voor Eddy Vandeputte, cliënt in de Dienst Thuishulp, is de zorg voor Flipke, al even belangrijk als de zorg die de verzorgenden dagelijks bieden aan Eddy.
Eddy heeft een visuele beperking maar dat neemt niet weg dat de flat huiselijk is ingericht en er oog is voor wat voor Eddy echt telt. Sinds deze week prijkt nu ook, op de kast, een foto van Eddy met Flipke op schouder.

Kleine moeite voor de verzorgende, groot plezier voor Eddy, die genoot van de fotosessie en de aandacht voor Flipke.VZW Thuishulp Bond Moyson

Mijn familie gaan bezoeken - VZW Thuishulp Bond Moyson

De vraag: "Is er nog iets wat ik voor u kan doen?" wordt vaak gesteld door onze ziekenoppassers. Voor cliënt Mariette was het antwoord op deze vraag:" Mijn familie gaan bezoeken". Hierop werd met veel plezier ingegaan door oppasser Marina. Samen zullen ze op 6 juni de familie van Mariette bezoeken voor koffie en taart!MC Sint-Jozef - verwendag T0

MC Sint-Jozef - verwendag T0

Medewerkers van T0 (dagtherapie) verrassen hun zorgvragers met een lekker en gezond ontbijt gevolgd door een spannende muziekquiz.
De namiddag begint met een stevige wandeling die bij slecht weer wordt vervangen door een gezelschapsspel.

De dag wordt afgesloten met een heerlijk tussendoortje.

VZW Thuishulp Bond Moyson

Shoppen - VZW Thuishulp Bond Moyson

De vraag: "Is er nog iets wat ik voor u kan doen?" wordt vaak gesteld door onze gezinshelpsters. Voor cliënt Jeannine was het antwoord op deze vraag:"Shoppen"!. Hierop werd met veel plezier ingegaan door onze helpster van de regio Brugge.

VZW Zulte

Het creëren van feestelijke maaltijdmomenten - Rusthuis 'Sint-Vincentius' VZW Zulte

Er worden regelmatig feestelijke maaltijdmomenten georganiseerd waarbij de bewoners extra in de watten worden gelegd. Hierbij staat het gezellig samen tafelen voorop.
Voor 6 juni wordt er een avondmaal voorzien waarbij de bewoners een uitgebreide keuze hebben tot het nuttigen van allemaal verse huisbereide producten.

UZ Leuven Palliatieve eenheid

Spirituele dimensie in de zorg - UZ Leuven Palliatieve eenheid en Pastorale Dienst

In UZ Leuven wordt dit kaartje uitgedeeld aan de zorgverleners. Op het kaartje werden de vijf spanningsvelden van het diamantmodel van C. Leget uitgebreid met voorbeeldvragen die patiënten tijdens hun ziekenhuisopname kunnen stellen. Patiënten die met gelijkaardige vragen worstelen, hebben vaak baat bij een professionele spirituele zorgverlening.
 
Het kaartje is onderdeel van de richtlijn 'Spirituele dimensie in de zorg'. Voor meer informatie: martijn.steegen@uzleuven.be (016/340729) of ellen.genbrugge@uzleuven.be
AZ Lokeren

Bedside shift report - AZ Lokeren

De overdracht aan bed is het overdragen van informatie tussen verpleegkundigen in het bijzijn van de patiënt. Kleinschalig onderzoek toont aan dat de overdracht aan bed het aantal klinische fouten kan doen dalen, de patiënt de kans biedt om actief deel te nemen in het klinisch beslissingsproces, en de patiëntveiligheid en -tevredenheid verhoogt.

Dit project gebeurt in samenwerking met het UZ Gent.

De Groene Verte

De verjaardagsbox - De Groene Verte Woon en Zorg

Op 6 juni geven we het startschot van een nieuw initiatief "De verjaardagsbox". Elke bewoner wordt kort voor zijn/haar verjaardag bevraagd over wat hij/zij wenst voor de verjaardag. Deze wens vervullen we dan op de verjaardag. Ter inspiratie wordt een verjaardagsbox gegeven met enkele mogelijke ideeën.Zorgnetwerk Trento

'Kan ik nog wel iets doen?' - Zorgnetwerk Trento

Victor is één van onze kranige bewoners. Hij ligt reeds meer dan 1 jaar te bed: “Mijn lichaam is helemaal op, maar ik merk nog altijd alles op: ik hoor en zie alles…”

Regelmatig een diepgaand gesprek, doorspekt met humor, doet meneer enorm deugd. We komen daarin bijna altijd ongemerkt op zijn dagelijkse gebed, zijn houvast, terecht: “Als ik niets te doen heb, dan begin ik te bidden…” Totdat ik eens zei:
“Misschien is het wel juist bidden dat jij te doen hebt…” Deze spraakwaterval viel stil en sloot zijn ogen met een glimlach om de mond.

Eigenlijk gebeurde een beetje later hetzelfde bij ons afsluitende ritueel van elk gesprek - ik geef meneer een kruisje op het voorhoofd - want op een dag vroeg hij: “Mag ik jou eigenlijk ook een kruisje geven?” Ik viel stil, sloot mijn ogen met een glimlach om de mond… een nieuw wederzijds samen gedragen ritueel was ontstaan…

Zorgvrager gericht zijn doet ons vaak de vraag stellen “Wat kan ik als zorgmedewerker voor jou doen?”, maar soms doet het ook zoveel deugd als je vraagt “Wat zou jij willen doen voor mij?”. Wederzijds geven en ontvangen, elkaar dragen en zich
gedragen voelen, de krachtbron van vele mensen die zorg nodig hebben én zorg geven…

Kristien Henderickx – spiritueel zorgverlener ZNW Trento

WZC Salvator -

Trip down memory lane - WZC Salvator -

Herinneringen ophalen aan vroeger door een uitstap naar de wekelijkse markt, de kerk, een terrasje, een favoriete bankje in de stad, ... een aantal bewoners gaven aan dat ze graag nog eens echt de stad in wilden. We nemen ze dus mee op uitsap om samen met hen herinnering op te halen.

WZC Blijvelde

Een onvergetelijk dagje uit ... - WZC Blijvelde Kortemark

"Vroeger bezocht ik elk jaar de Abdij van Sint-Godelieve in Gistel, jammer dat ik dit niet meer kan.", "En ik ging jaarlijks naar de Lourdesgrot in Houthulst.", "Mosselen met frietjes op restaurant, dat zou nog eens smaken."of "Ik zou zo graag nog eens de zee willen zien." Dit zijn slechts enkele van de wensen van bewoners die spontaan naar boven komen tijdens een gesprek. Vandaar het initiatief van WZC Blijvelde om een uitstappenbrochure te maken waaruit de bewoners een keuze kunnen maken om er een dagje op uit te trekken. De aftrap voor de uitstappen wordt gegeven op 6 juni. Personeel, vrijwilligers en familie maken deze uitstappen tot een onvergetelijke dag voor de bewoners!VZW Vijvens

Eddy Wally Tribute - VZW Vijvens

In onze kleine groep van mensen, 18 bewoners speelt muziek een grote rol. Eddy Wally blijft hier voor ambiance zorgen. Wij doen de activiteit op 7 juni

Koningin Elisabeth Instituut

Biopsychosociaal zorgprofiel psychogeriatrie - Koningin Elisabeth Instituut

Aan de hand van een biopsychosociale zorgprofiel, wordt een geïndividualiseerd zorgpad wekelijks opgesteld voor de psychogeriatrische revalidant, rekening houdend met de bezorgdheden van revalidant en familie.Wit Gele Kruis Kortrijk

Ontwikkelen van een warme zorgkaart - Wit Gele Kruis Kortrijk

We willen bij start zorg aan onze patiënten de volgende vraag stellen: wat is voor jou belangrijk bij uw zorg ?Mater Amabilis Wervik

WAUW = werken aan uw wensen - Mater Amabilis Wervik

WAUW = werken aan uw wensen

We bouwen een heuse wensenmuur in het woonzorgcentrum. Op deze muur hangen we de persoonlijke wensen van onze bewoners. Samen met medewerkers, familie en vrijwilligers vervullen we deze wensen en vervangen de wens door een foto van
de realisatie.Home Vijvens

Jij bent de ster - Home Vijvens

Wij zetten onze bewoners in de kijker door hen te laten opmaken, haarstyling, mooie kledij aantrekken,... Nadien fotograferen we hen, en laten deze afdrukken.Sint-Jozef vzw

Wat is jouw pleziertje? - Sint-Jozef vzw

Elke maand (tot december) zal er een pleziertje van een bewoner/bewoonster verwezenlijkt worden. Omdat we overtuigd zijn dat elk klein pleziertje een groot verschil kan maken.

Bond Moyson Thuishulp VZW

Is er nog iets? Naar een eetcafé - Thuishulp Bond Moyson sector Tielt - Roeselare

Voor de What Matters To You-dag werd een uitstap naar zee gepland voor cliënt Werner en gezinshelpster Bianca. Omwille van het slechte weer kon de uitstap op 6 juni jammer genoeg niet doorgaan. In de plaats daarvan gaan ze iets eten en drinken in eetcafé Au Damier te Roeselare. Het is een leuke ontspanning na de boodschappen, de was en de strijk die eveneens op de planning stonden voor vandaag. De uitstap naar zee zal doorgaan op een meer zonnige dag!

Bond Moyson Thuishulp VZW

Is er nog iets? Een bezoekje aan Euroshop - Bond Moyson Thuishulp VZW

Vandaag 06-06 brachten cliënt Colette en gezinshelpster Carine een bezoek aan de EuroShop in Beitem. Samen met de kleinzoon van Colette werd de decoratie-en meubel afdeling met veel plezier bezocht. Het bezoek werd afgesloten met een drankje in een tearoom.

ZOL Genk Neonatologie

Het project Broertjes en Zusjes - ZOL Genk Neonatologie

De geboorte van een baby geeft het leven een heel andere wending. Af en toe is het nodig dat een baby extra zorg nodig heeft na de geboorte en wordt deze opgenomen op de afdeling neonatologie (prematurenafdeling). Dit brengt veel onzekerheden en vooral veel vragen met zich mee. Ook voor broertjes en zusjes is dit een moeilijke periode die heel goed de bezorgdheid van hun ouders aanvoelen, maar niet altijd begrijpen waarom de baby niet thuis is en wat er allemaal aan de hand is. Het is belangrijk dat oudere kinderen zich een beetje kunnen voorstellen wat de baby nodig heeft om mee naar huis te komen. En dat ze zich broer of zus kunnen voelen vanaf de geboorte van de baby. Daarom hebben we het project ‘brusjes’ opgestart zodat broertjes en zusjes al spelend kennis kunnen maken met onze dienst, de verpleegkundigen en artsen, onze materialen en dergelijke.
Dit project omvat:
- het uitwerken van een informatiefilm op maat van kinderen,
- een brusjeskoffer met leuke gadgets (zoals kleurplaten van couveuses, stickers, een beertje, leesboekjes, pop met elektrodes,…),
- het inrichten van een speelkamer voor kinderen
- …UZ Gent

Zorg in verbondenheid met de oudere patiënt en zijn familie- UZ Gent

Door belevingsgerichte gesprekken met patiënten maken zorgverleners kennis met de persoon die de patiënt is. De aandacht waarmee naar de patiënt geluisterd wordt, is de kiem van de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

Interdisciplinair ethische reflectie geïntegreerd in de dagelijks zorg, brengt zorgverleners tot zorg afgestemd met datgene wat de patiënt belangrijk vindt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mBuudFuAPxIBond Moyson Thuishulp VZW

Is er nog iets? - Gaan wandelen met de hond - Bond Moyson Thuishulp VZW

Is er nog iets wat ik voor u kan doen?" wordt vaak gesteld door onze gezinshelpsters. Dierenliefhebber Gery wist op deze vraag al snel een antwoord: "gaan wandelen met een hond". Na het overlijden van zijn schoothondje mist hij de wandelingen met zijn huisdier. Omwille hiervan brachten Gery en gezinshelpster Janique een namiddag door met labrador Indra. De wandeling werd afgerond met het drinken van een koffie op een terrasje.

UZ Gent

De belangrijkste stem is die van u! - UZ Gent

Leden van de directie, leidinggevenden en kwaliteitspromotoren en -coördinatoren brachten een bezoek aan gehospitaliseerde patiënten en gaven hen een kleine attentie. Tijdens dat persoonlijke contact wou het ziekenhuis ook naar de stem van de patiënt luisteren: wat vindt u belangrijk voor een goede zorgverlening? Wat kan uw dag nog beter maken?

Meer info? http://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20Nieuwsberichten/what-matters-to-you.pdf

AZ Maria Middelares

Dokter, ik heb nog een vraag? - AZ Maria Middelares

De zorg beter aansluiten bij de behoeften van onze patiënt. De patiënt tegemoet komen bij zijn vraagstelling tijdens de artsenronde. Door middel van Sticky Notes aan te bieden, kunnen patiënten vooraf vragen noteren
en deze op de kast kleven.
Zo kan de arts deze overlopen tijdens zijn bezoek en is de kans kleiner dat vragen worden vergeten.

AZ Maria Middelares

De Broodbuffetwagen, ontbijt op maat! AZ Maria Middelares

De zorg verbeteren vanuit het perspectief van onze patiënt. Dagelijks vers ontbijt naar wens, met op 6 juni een extra glimlach bovenop!Bond Moyson

Een extra knuffel - vzw thuishulp Reddy Teddy

Het initiatief werd kenbaar gemaakt bij de ouders. Ouders konden de kindbegeleiders vragen om eens iets extra te doen voor hun kind. Ouders vroegen vooral een extra knuffel of extra individuele aandacht. Ze vonden het een leuk initiatiefAZ Alma

Op de koffie bij tante Alma - AZ Alma

Vanuit de WG Zorg met een Hart vinden we het belangrijk dat ook de patiënten, familieleden, bezoekers, ... hun suggesties kenbaar maken op welke wijze AZ Alma 'Zorg met een Hart' nog beter kan uitbouwen. Op 6 juni '17 kon iedereen die het wenste,
zijn suggesties doorgeven aan Tante Alma. De suggesties worden gebruikt in het jaaractieplan van de WG Zorg met een Hart.

Home Sint Franciscus

Home Sint Franciscus - Wat vind jij NU belangrijk?

Elke bewoner ontving een kaartje waarop hij mocht schrijven wat hij NU belangrijk vindt. De kaartjes werden in het midden van de foyer uitgehangen. De boodschappen zijn voer voor verdere acties.© 2017 What Matters To You Algemene voorwaarden